KUNDEMAGASINER
Jeg har lang erfaring med å utarbeide kundemagasin og bilag for bedrifter og organisasjoner.

itobb114TOBB er en av mine faste arbeidsgivere. For dem har jeg i flere år laget magasinet ITOBB, som er et fagmagasin rettet mot det å drive borettslag, dvs. styrene og vaktmestrene. Dette magasinet kommer ut fire ganger i året og jeg står for tekst og foto, samt bidrar på redaksjonsmøter med ideer. For smakebiter klikk på bildet.

 

 

 

ÅRSRAPPORTER
I de senere årene har jeg laget flere årsrapporter, fra tekst til tekst og foto.

2016
NTNU SUBPRO er senter for innovasjonsbasert forskning (SFI) innen undervannsproduksjon og prosessering. Det primære målet med SUBPRO er å bli et ledende internasjonalt forskningssenter på subsealøsninger, som utdanner topp kandidater, og skaffer kunnskap og driver teknologi innovasjoner. Dette vil bli gjort i samarbeid med de viktigste industrielle aktørene på feltet. Til årsrapporten for 2016 hadde jeg koordineringsansvar for NTNU SUBPROs årsrapport, samt intervjuer og oppfølging.

 

 

2013
BIGCCS Centre skal bidra til at CO2 fra kraftproduksjon med fossile brensler blir fanget, transportert og lagret på en sikker og økonomisk måte. Dette skal oppnås ved å bygge ekspertise og lukke kritiske kunnskapshull i verdikjeden for CO2 samt utvikle nye teknologier i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Til årsrapporten for 2013 bidro jeg med tekst til hoveddelen. For å lese klikk på bildet.

2011 –
NTNU Discovery er en ordning som skal stimulere og øke antall kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer fra NTNU. Jeg er, sammen med fotograf Erik Børset i Synlig Design, så heldig å få skrive om alle de spennende og interessante forskningsprosjekter og ideer som settes ut i livet ved hjelp av midler fra dette fondet.

brosjyre2013.indd Discovery_2012 brosjyre2.indd