Anne-Lise 1 hjemmesideAnne-Lise Aakervik har siden 2003 drevet Mediekompaniet som enkeltpersonforetak. Mediekompaniet har sin base i Trondheim og favner Midt-Norge fra Dovre i sør til Saltfjellet i nord – men jeg tar også oppdrag utenfor disse grensene. Jeg leverer tekst og bilder til dagspresse, fagblader, magasiner, og bøker. Med Trondheim som base skriver jeg blant annet om forskning, energi, kultur og kreative næringer.

Mediekompaniet i Ilsvika leverer arbeid til alle som ønsker balanserte og saklige tekster, gjennomarbeida portrettintervjuer, spenstige skildring og levende reportasjer. Disse kan følges av gode bilder tatt av oss eller foto tatt av samarbeidende fotografer.
Jeg har en bred kundekrets med varierte oppdrag.

Jeg har jobbet som journalist i fra 1993. De fem første i NRK Radio, hvor jeg laget program om det meste: kultur, miljø, forskning, nyheter, underholdning, og snakket til nattmennesker og spreke morgenfugler.
I årene 1999 – 2003 jobbet jeg i forskningsstiftelsen SINTEF med forskningsformidling som hovedfelt. Her var jeg også seminar- og kursleder, samt prosjektleder og redaktør for flere populærvitenskapelige publikasjoner.

I 2003 sa jeg opp jobben for å grunnlegge mitt eget firma. Og har siden vært min egen sjef, med unntak av to år (2015 og 2016) som kommunikasjonsrådgiver i Museene i Sør-Trøndelag.

I tillegg har jeg reist på flere reportasjereiser (Nicaragua, Kambodsja) og hatt flere fotoutstillinger.
Jeg sitter i Midt-Norges beste arbeidsfellesskap: Atelier Ilsvika.

Utdanning:
2009/2010:  Arrangementsledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 30 Studiepoeng.
1985–1993:   Medie- og filmvitenskap mellomfag, NTNU, Massekommunikasjon – og kulturformidling   hovedfag, UiB.
1993-2017:    Div. kurs via Institutt for journalistikk, fotoworkshops og radioprogramlederkurs i NRK.

Verv:
Styremedlem i Norsk Journalsitlag Frilans: 2017 – 2019
Varastyremedlem i Trondheim Sjøbad. 2018 – 2020
Styreleder Atelier Ilsvika 2014 – 2016
Koordinator Atelier Ilsvika 2012 – 2013

Noen gjennomførte kunst og kulturprosjekter

Mars 2017/2018/2019: Medarrangør og medlem av programrådet til POPUP Feministhus  – der kvinner i Trondheim fylte et tomt butikklokale med feministisk program fire uker til ende. Jobber for at Trondheim skal få et permanent Feministhus.

Februar-mars 2017:  Initiativtager og prosjektleder for fotokurs for innvandrerkvinner i Trondheim sammen med Tove Anita Olsen.

August/september 2013: Deltagende kunstner på utstillingen: Globalt perspektiv på kvinners stemmerett på Trondheim Folkebibliotek.

 Mai 2009: Prosjektleder og assistent under iscenesettelsen av “Dante’s Inferno A immigrant reading of a comedy”.  24 timer med teater tre steder i Trondheim i samarbeid med Panter Tanter Produksjoner v/Berit Rusten.

August 2007: Skuespiller og arrangør av turneen “Fruen fra Havet” til Sauøya, Halten og Stokkøya.

August 2006: Økonomiansvarlig og kunster i KulturFusjon06 -en tre dager festival med Atelier Ilsvika som arrangør.  www.atlierilsvika.no

Fotoutstillinger: «Drikkefontener», «Cuba» og «Hester jeg har møtt» – Kafé Filter, (Ila Brannstasjon) Trondheim.
«Nordiske Badehus» – Sjøbadet i Trondheim, Atelier Ilsvika, POPUP Feministhus (2017).

2003/2004 
«Barneblikk – foto av og med barn fra Kambodsja» – Trondheim Folkebibliotek, (2004) Redd Barna huset, Levanger Folkebibliotek (2004), Melbufestivalen, (2004) Nord-Trøndelag Fylkesgalleri (2003)