Mediekompaniet tilbyr arbeid med

  • Kommunikasjonsledelse og formidling
  • artikler: enkeltstående, serier og portrettintervjuer
  • årsrapporter, kundemagasin
  • innhold til presse, ukepresse, fagpresse og kundemagasiner

Jeg publiserer reportasjestoff i nasjonale og lokale medier på nett og papir, bidrar med stoff til bøker, og lager selvstendige produksjoner med tekst og fotografier fra og om regionen.

Jeg skriver gjerne fra forskningens verden og har jobbet i mange år med forskningsformidling, både for SINTEF, NTNU og i fagmagasiner som Ergoterapeuten, AstmaAllergi og Idebanken.

Nøkkelkvalifikasjoner:

  •  Lang og bred erfaring innen tekstproduksjon, informasjonsarbeid og journalistikk
  • Planlegging og gjennomføring av informasjons- og kommunikasjonsarbeid i forbindelse med festival/arrangement/organisasjoner.
  • Stor gjennomføringsevne. God måloppnåelse.

Gjennom mitt faglige nettverk i Atelier Ilsvika har jeg tilgang til profesjonelle fotografer, visuelle designere og folk med grafisk kompetanse av høy kvalitet. Det gjør at jeg kan ta på meg større oppdrag, samt totalproduksjoner av trykksaker og etablering av hjemmesider.

Kulturformidling:

Jeg jobber også som kulturformidler og har hatt oppdrag for Olavsfestdagene i Trondheim, Kosmorama – Trondheim Internasjonale Filmfestival og Luftforsvarets musikkorps (vikariat). Jeg har i tillegg hatt oppdrag som presseansvarlig/produsent for flere teaterproduksjoner iscenesatt av Panter Tanter i  Trondheim.

Jeg har arrangert medietreningskurs for forskere i SINTEF, og vært med på katastrofeøvelser for Det Norske Oljeselskap og Forsvaret.
Jeg tar oppdrag med å lede debatter og arrangere seminar og workshop.

Honorar:
Mediekompaniet avtaler honorar med den enkelte oppdragsgiver.
Jeg gir gjerne pristilbud på totalpakker.
Per oktober 2019 er timeprisen 1100,-
Foto: 2000,- pr. stk. inkludert etterarbeid.

Flerbruk av stoffet honoreres etter Norsk Journalistlags retningslinjer:
Tillegget utgjør minst 50 % per publisering ved overdragelse av rett til flerbruk av stoff. Med flerbruk siktes det her til avtalt deling av stoff mellom oppdragsgiver og kjente redaksjonelle samarbeidspartnere.
Flerbruk omfatter ikke videresalg av stoff, eller enerett (i praksis overdragelse av opphavsretten) til bruk av Mediekompaniets stoff. Rett til videresalg eller enerett kan avtales mot ytterligere tillegg.