Sitatet

“Hvis du kommer langt nok ut  får du se hele Melkeveiens hjul rulle bort på veier av natt,  hvis du kommer langt nok ut.”

Fra Pusteøvelse av Rolf Jacobsen

Kommunikasjon

Et klart og tydelig budskap er viktig for å bli sett og hørt. Mitt spesialområde innen kommunikasjon er forsknings- og kulturformidling. Jeg gjør deg synlig på web, i sosiale medier og i media.

Journalistikk

Mediekompaniet leverer til deg som vil ha en balansert og saklig artikkel, et gjennomarbeidet portrettintervju, en spenstig skildring, eller en levende reportasje. Vi jobber også med radio.