Oppdrag HUNGER.
I kunstprosjektet HUNGER følger vi ti kunsthåndverkere og kunstnere med spesielt fokus på håndverk gjennom 3 workshops. Kunstnerne har ikke nødvendigvis erfaring i de materialene de skal lære å håndtere. Hver workshop tar for seg et materiale som er spesielt for det stedet, I Østersund, Sverige; mathåndverk, i Vasa, Finland; siv og i Trondheim, Norge; blåleire.

Mitt bidrag er å sørge for at prosjektet er oppdatert på hjemmesider, facebook og Instagram. Alle kanaler skal være oppe i løpet av sommeren. I tillegg håper jeg vi får innpass i flere forskjellige medier.